W związku z uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza z dnia 21 lutego 2023 r. o zamiarze likwidacji Społecznej Szkoły Muzycznej TPZ w Zgierzu, Centrum Edukacji Artystycznej podjęło decyzję o wykreśleniu Szkoły z ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dniem 31 sierpnia 2023 r.