Historia i działalność Społecznej Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu.

Problem kształcenia muzycznego uzdolnionej młodzieży na poziomie średnim w Zgierzu nurtował od dawna zgierskich działaczy kultury. Po 21 latach działalności szkoły muzycznej I stopnia w latach 80 ubiegłego wieku podjęto starania o powołanie szkoły muzycznej II stopnia. Lata te to trudny okres w dziejach naszej ojczyzny . Często troska o byt i problemy, z którymi borykał się człowiek przesłaniały możliwości powołania tej szkoły. Wszelkie poczynania rodziców i ówczesnego dyrektora szkoły muzycznej I stopnia Stanisława Plusiewicza nie dawały żadnych rezultatów. Problem kształcenia muzycznego młodzieży na poziomie średnim był w dalszym ciągu otwarty.

W 1991 r. Sejm uchwalił Ustawę o Systemie Oświaty, która stwarzała możliwość powołania szkól niepublicznych. Chcąc w części rozwiązać problem szkoły muzycznej II stopnia w Zgierzu zgromadzono niezbędne dokumenty aby dokonać w Kuratorium Oświaty w Łodzi wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i od 1 września 1993 roku Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu zainaugurowała pierwszy rok swojej działalności na wydziale instrumentalnym. Po dwóch latach wytężonej pracy Minister Kultury nadał szkole uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Oznacza to, że świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły są uznawane za równoważne ze świadectwami i dyplomami publicznych szkół muzycznych II stopnia.

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza od początku istnienia ma swoją siedzibę w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Pierwszym dyrektorem szkoły został Kornel Kunicki, który tę funkcję pełnił do 2017 roku. Obecnie Dyrektorem Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia TPZ jest Piotr Chołys. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pedagogów i uczniów szkoła prowadzi działalność koncertową solową i w zespołach kameralnych. W każdym roku organizowane są koncerty dla społeczności zgierskiej na terenie szkoły i według zapotrzebowania na terenie.

W kwietniu każdego roku w rocznicę Zbrodni Katyńskiej chór i kameralny zespół smyczkowy uświetniają śpiewem i muzyką nabożeństwo odprawiane w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu za pomordowanych w Katyniu.

Początki działalności szkoły były trudne. Podjęte zadania wymagały dobrej organizacji, współpracy rodziców, pedagogów i przyjaciół szkoły. Dzisiaj możemy powiedzieć, że trud ten się opłacił. Sukcesy naszych uczniów potwierdzają słuszność podjętych wtedy działań. Szkoła zapewnia wykształcenie na wysokim poziomie a poziom ten wyznaczają zdane egzaminy do Akademii Muzycznych, Kolegiów Nauczycielskich i innych wyższych uczelni.