Rekrutacja 

Szkoła nie prowadzi rekrutacji na kolejny rok szkolny.