KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020 r. Społeczna Szkoła Muzyczna II st. TPZ ma obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość.

Nauczyciele zaproponują sposoby kontaktowania się i prowadzenia zdalnego nauczania swoim uczniom (komunikatory, poczta elektroniczna, telefon). Przedstawią koncepcję pracy z uczniem w zależności od specyfiki nauczanego przedmiotu.

 

Uczniowie mogą uzupełniać swoją wiedzę przez korzystanie z zalecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej materiałów zamieszczonych na stronie: https://cea-art.pl/.

 

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji życzę wszystkim zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Piotr Chołys
Dyrektor SSM II st. TPZ

Dyrekcja Społecznej Szkoły Muzycznej II st. TPZ w Zgierzu zaprasza wszystkich zainteresowanych nauką w Szkole Muzycznej II st. TPZ na wydziale: – instrumentalnym

W zakresie gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, trąbce i innych instrumentach według zapotrzebowania. Wniosek (do pobrania ze strony szkoły w zakładce rekrutacja) można składać do 30 maja. (można również przesłać na adres: ssmtpz@wp.pl)

Uwaga! Miesięczny koszt kształcenia to 380 zł.

wszelkie informacje dostępne są w sekretariacie szkoły ul. Sokołowska 4 lub tel. 42/716 48 17